vyhledávání duplicitních souborů

Na žádném pevném disku není místa nazbyt, přesto je významná část kapacity nezřídka zabrána zbytečně. Typickým příkladem jsou duplicitní soubory – dva nebo více shodných souborů uložených na různých místech nebo pod různými názvy. Takové soubory umí vyhledat (a následně smazat) zdarma dostupný a anglicky komunikující program CloneSpy.

Instalace

Spusťte instalační soubor a v prvním okně klikněte na tlačítko Next. Dále klikněte na tlačítko I Agree, dvakrát na tlačítko Next a nakonec na tlačítko Install. Všechny volby lze ponechat tak, jak jsou přednastaveny. Po dokončení instalace zrušte zatržení možnosti Show Readme a klikněte na tlačítko Finish. Zobrazené hlášení uzavřete kliknutím na tlačítko OK.

CloneSpy - instalace

Výběr složek

V rámečku Mode ponechte označenu možnost Pool 1 only a v části Pool 1 klikněte na tlačítko Add Folder. V levé části zobrazeného okna vyhledejte příslušnou složku, označte ji kliknutím a klikněte na tlačítko Add selected folder. Takto lze přidat i několik adresářů najednou. Až vyberete všechny, klikněte na tlačítko OK.

CloneSpy - výběr složky

Nastavení vyhledávání

V rámečku Search for lze nastavit způsob posuzování duplicit. Nejlepší volbou je možnost Duplicates, která vyhledá soubory shodného obsahu, avšak s rozdílným názvem. Možnost Duplicates + same name vyhledá též soubory shodného obsahu, ale jen ty se stejným názvem. Volba Same name vyhledá soubory se shodným názvem, ale s rozdílným obsahem! A nakonec volba Same name + (approx.) same size vyhledá soubory shodného jména a přibližně shodné velikosti.

CloneSpy - nastavení vyhledávání

Nalezené duplicity

Hledání spusťte kliknutím na tlačítko Start scanning. Když budou vyhledány shodné soubory, zobrazí se okno, v němž se můžete rozhodnout, co učinit. Nejprve je vhodné (postupně oba) soubory kliknutím označit a pomocí tlačítka Execute selected file otevřít. Poté buď jeden (kliknutím označený) soubor smažte kliknutím na tlačítko Delete all marked files, nebo shodu přeskočte kliknutím na tlačítko Skip all displayed files.

CloneSpy - mazání duplicit

Automatické mazání

Program může nalezené duplicity mazat též automaticky. Stačí v hlavním okně v rámečku Action vybrat místo standardní možnosti „dotázat se uživatele“ (Ask user) volbu Automatically delete a vybrat, zda se mají mazat soubory starší (older files), nebo novější (newer files), případně zda se mají mazat soubory s kratším (files with shorter…), nebo delším (files with longer…) názvem. Automatické mazání však používejte velmi obezřetně!

CloneSpy - automatické mazání

Upozornění na závěr

Nástroj CloneSpy toho umí daleko více, než jsme popsali v tomto návodu. Pokud byste se chtěli pustit do experimentů, buďte velmi opatrní a nezkoušejte nic, čemu přesně nerozumíte. Během vyhledávání duplicit je též vhodné, aby na počítači nebyly spuštěny žádné jiné programy pracující s pevným diskem: od kancelářského nástroje či komunikátoru s aktivním automatickým ukládáním souborů/konverzace přes různé správce fotografií, hudby a podobně až po utility pro čištění a defragmentaci disků. V optimálním případě vyhledávejte duplicity ve chvíli, kdy na počítači neběží žádný jiný program (s výjimkou bezpečnostních nástrojů).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>